6 olulist Eesti MTÜ-d, keda võiksid toetada

Eesti aktiivses majanduskeskkonnas on suur osa ka tragidel MTÜ-del, kes on oma õlule võtnud mõne ühiskonna pakilise mure. Tänu sellistele ühingutele on paljud mured saanud natuke leevendust ning võib ilma liialdamata öelda, et tänu MTÜ-dele on tuhanded inimesed üle kogu Eesti saanud paremale elujärjele.

Kui valid parasjagu järgmist annetuspaika, siis võivad need alljärgnevad 6 Eesti mittetulundusühingut sulle huvi pakkuda – tegemist on organisatsioonidega, kes on ühel või teisel põhjusel eriti palju silma paistnud ning kes tegelevad äärmiselt oluliste igapäevamurede lahendamisega.

1. Varjupaikade MTÜ

Varjupaikade MTÜ on 2007. aastal loodud ühing, mis tegeleb loomade varjupaikade haldamisega. Mittetulundusühingu alla on koondunud 7 varjupaika ning aja jooksul on kodu leitud lausa enam kui 10 000 loomale! Tegemist on igas mõttes kõige mõjukama varjupaikade ketiga Eestis ning suuresti esmase kohaga, millega võetakse ühendust, kui kuskil on loom, kes otsib endale kodu.

Pikk tegutsemisaeg, tõestatud tulemused ja õilas eesmärk on põhjused, miks võiksid kindlasti kaaluda annetuse tegemist sellele ettevõttele.

2. SOS Lasteküla Eesti Ühing

On vähe inimesi, kes ei oleks kunagi kuulnud SOS Lasteküla Eesti Ühingust. Tegemist on ühinguga, mis pakub lastele asenduskodu ning toetab laste arengut igas mõttes, pakkudes perepõhist hoolitsust, mis sarnaneb õigele vanemlikule hoolele. SOS Lasteküla on äärmiselt tänuväärne organisatsioon, kes on aidanud aastate jooksul üles kasvada paljudel lastel ja jätkab edukalt oma tegevust ka tänapäeval üle kogu Eesti. Kui soovid toetada lapsi, on see üks parimaid MTÜ-sid selle jaoks.

3. MTÜ Think Eesti

MTÜ Think on oluline mittetulundusühing, mis toetab erivajadustega inimesi. Organisatsioon lõi spetsiaalse keskuse, kus tegeldakse sellega, et koolitada erivajadustega inimesi ning leida nendele ka tööd. Sellise tegevuse poolest on tegemist unikaalse organisatsiooniga, mis on ainuisikuliselt edendanud sadade inimeste elujärge. MTÜ Think tegutseb pidevalt selle nimel, et puuetega inimesed saaksid elada täisväärtuslikku elu, saaksid end harida ja koolitada ning leiaksid endale kõik võimalused, mida nad vähegi soovivad.

4. MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit

E-kaubanduse Liit on pisut teistlaadi MTÜ kui teised selle nimistu organisatsioonid, kuid tegemist on vaieldamatult vajaliku ühinguga. Liidu tegevus keerleb Eesti e-kaubanduse valdkonna ümber: organisatsioon arendab Eesti e-kaubandust, väljastab usaldusmärgiseid headele kauplejatele, korraldab koolitusi, algatusi ja muud taolist. Üks põhjuseid, miks e-poed on Eestis niivõrd tugevad, ongi just nimelt see organisatsioon. Kui näed mõnel poel küljes usaldusmärgist, siis on see väljastatud enamasti just selle liidu poolt. Turvalise poodlemise jaoks on tegemist asendamatu organisatsiooniga, mille tegevust tunneme igal sammul oma igapäevaelus.

5. Eesti Folkloori Instituut MTÜ

Eesti kultuuri säilitamine on selgelt väga oluline ülesanne. Eesti Folkloori Instituudi MTÜ ülesanne on säilitada Eesti folkloori, uurida meie folkloori ja kombeid ning üleüldiselt edendada meie kultuuri. Väikese kultuuriruumina on Eestis taolise eesmärgi täitmine eriti oluline, seega teeb Eesti Folkloori Instituut väga tänuväärset tööd.

6. Eesti Loomakaitse Selts

Eesti Loomakaitse Selts on üks vanimaid organisatsioone, kes tegeleb loomade heaolu parandamisega. Ilma igasuguse liialduseta on tegemist kõige mõjukama ühinguga, kes võitleb väga aktiivselt loomade õiguste nimel ning juhib kümneid projekte loomade heaolu edendamise eesmärgil. Seltsis on kokku ligi 300 liiget, aastate jooksul on abistatud ligi 9000 looma, kaetud on ligi 300 000 euro ulatuses kulutusi, pidevalt viiakse läbi koolitusi, algatusi ja palju muud. Kui on üks organisatsioon Eestis, kes on vaieldamatult suurim loomasõber, siis on see ELS.

Kuidas veenduda, et MTÜ on usaldusväärne?

Enamjaolt toimuvad annetused MTÜ ehk mittetulundusühingu kaudu, mis haldab annetusi ja tegeleb heategevusprojekti(de) juhtimisega. Kui soovid annetada, tuleb seega esimese sammuna leida endale usaldusväärne MTÜ, kelle tegevust sooviksid toetada. Paraku ei ole see aga sugugi nii lihtne ülesanne nagu esmapilgul tundub. Selleks, et sobiva ettevõtte leidmine oleks lihtsam, anname alljärgnevalt mõned nõuanded, et leiaksid endale kõige usaldusväärsema annetamisobjekti.

1. Kontrolli MTÜ majanduspoolt

Lisaks faktile, et sinu toetuse summa läheb projekti enda tarbeks, rahastavad MTÜ-d tänu annetustele oma tegevust – ehk teisisõnu, annetuste eest kaetakse teatud määral ka ettevõtte juhtimist, sest ilma ettevõtte haldamiseta ei oleks võimalik ka projekte edukalt läbi viia. Iga asi vajab siiski raha.

Millele tuleks aga tähelepanu pöörata on see, kui näib nagu MTÜ kulutaks tarbetult raha asjadele, mis pole seotud projekti haldamisega või kui ettevõtte halduspool sööb liialt palju raha. See tähendab, et annetused ei jõua mitte abivajajateni, vaid rahastavad ettevõtte tegevust.

Ehkki selles ei ole muidugi midagi halba, et MTÜ kasutab annetuste raha mingil määral oma tegevuse toetamiseks (ja see polekski mingil teisel moel võimalik), tuleb silmas pidada seda, kuivõrd suurel määral kulutatakse raha asjaajamiseks ja kui suur osa annetustest utiliseeritakse reaalselt annetuste tarbeks.

Selliste numbritega saad mingil määral tutvuda ettevõtte majandusaasta aruandeid vaadates, kuid ära karda ka reaalselt küsida. Salatsemine ei tohiks kuuluda MTÜ tegevuse juurde ja indikeerib, et midagi on valesti. Ideaalne kulutamise määr on umbes 25%, st on normaalne, et iga 100-eurose annetuse pealt läheb 25 eurot ettevõtte haldamisse. Suuremad numbrid võivad olla juba ohumärk.

2. Uuri meediat

Kuigi ei tasu uskuda päris kõike, mida loed meedias või sotsiaalmeediakanalites, siis on üks asi selge: kui mingi ettevõtte kohta on kuhjaga halba tagasisidet, siis võib see tähendada, et midagi on ka reaalselt valesti.

Enne, kui asud annetama, tee kiire guugeldamine ja uuri, millega MTÜ varasemalt on tegelenud. Kui leiad positiivset tagasisidet, on see hea märk ning vastupidi – kui leiad väga palju negatiivset tagasisidet, võiksid mõelda alternatiividele.

Kindluse mõttes võid küsida infot ka sotsiaalmeediakanalitest või foorumitest – nii saad eriti vahetut infot selle kohta, millised on olnud teiste annetajate muljed.

3. Uuri ametlikke andmebaase

Nagu võid teada, siis ka mittetulundusühingud on registreeritud Äriregistris, just nagu kõik teised ettevõtted. Samuti peaks MTÜ kodulehel olema kenasti kirjas ettevõtte juriidiline info, mille alusel on võimalik see ettevõte leida Äriregistrist üles.

Ära jäta sellist infot lihtsalt kahe silma vahele, vaid uuri lähemalt, milline on ettevõtte taust. Kontrolli, kas taoline MTÜ on tõesti äriregistris registreeritud ning kas ettevõttel on maksuvõlgu või muid probleeme. Ütlematagi on selge, et kui MTÜ ei ole ametlikult registreeritud või kui ettevõttel näib olevat võlgnevusi või muid probleeme, on targem otsida mõni muu annetuspaik.

4. Uuri, kes juhivad MTÜ-d

Viimane, kuid sugugi mitte vähemoluline punkt puudutab ettevõtte juhatuse liikmeid ja inimesi, kes on seotud ettevõtte igapäevase eluga. On selge, et ideaalis peaks MTÜ-d juhtima inimesed, kes suhtuvad heategevusprojekti kirglikult, mitte ei tee seda mõnel muul motiivil. Kontrollida tasub näiteks seda, kas MTÜ juht on seotud mõne poliitilise organisatsiooniga, kas juhtidel on endal mingeid võlgnevusi või probleeme, milline on olnud tagasiside nende kohta, kas nad on võtnud sõna meedias jne. Kui sa leiad midagi, mis tekitab sinus kahtluseid, on jällegi targem liikuga edasi.

Just nagu kordamine on tarkuse ema, on kontrollimine targa annetamise alus. Veendumaks, et sinu annetus läheb õigetesse kätesse, tee esmalt taustatöö ja veendu, et ettevõte, kellele raha annetad, teeb selle rahaga tõesti head.

Asjad, mida võiksid teada enne raha annetamist

Ükskõik, kas kavatsed annetada 10 eurot, 1000 eurot või 10 000 eurot, tegemist on siiski rahalise tehinguga, mis tähendab, et sellega võivad kaasas käia teatud riskid. Paraku ei saa salata, et isegi heategevuse puhul võib kokku puutuda petturitega, kes üritavad heausklikke inimesi ära kasutada. Tagamaks, et sinu annetus läheb tõesti õilsa eesmärgi täitmise nimel ning see jõuab inimesteni, kes seda annetust vajavad, anname alljärgnevalt mõned nõuanded, mida võiksid meeles pidada rahaliste annetuste tegemisel.

1. Veendu, et mõistad heategevusprojekti eesmärki ning see oleks realistlikult saavutatav

On võimalik, et leiad heategevusprojekte, mis lubavad väga suurejoonelisi asju ning näivad töötavat suurte eesmärkide suunas nagu näiteks „näljahäda lõpetamine“. Kuigi ambitsioonikas eesmärk ei ole halb, on oluline, et selle taga oleks ka teatud reaalsus.

Legitiimsetel heategevusprojektidel on tavaliselt kirja pandud väga detailsed eesmärgid. Mis veelgi enam, tavaliselt on võimalik näha informatsiooni selle kohta, millised eesmärgid on varasemalt saavutatud. Kui otsid projekti, kuhu annetada, tasub otsida organisatsioon, mis on kenasti taolise info annetajatele valmis pannud. Kui taolist infot ei ole ja heategevusprojekti eesmärk on liialt üleüldine või puudub struktuur, ei pruugi tegemist olla kõige parema heategevusprojektiga, millesse oma raha annetada.

2. Veendu, et tegemist oleks registreeritud mittetulundusühinguga

Heategevusprojektide puhul on lihtne unustada seda, et projekti taga peaks peituma legitiimne registreeritud ettevõte. Teise asjana on lihtne unustada seda, et kui veebilehel ongi kirjas mõne MTÜ nimi, siis ei pruugi see olla reaalne registreeritud ettevõte, vaid hoopis vale, millega üritatakse annetajaid lõksu meelitada.

Enne, kui hakkad raha kandma heategevusprojekti tarbeks, kontrolli, et tegemist oleks reaalse ettevõttega. Selle jaoks võid kasutada ametlikku Äriregistrit, kus on registreeritud ka kõik mittetulundusühingud. Kui sa ei leia infot ettevõtte kohta äriregistrist, on väga reaalne võimalus, et tegemist võib olla pettusega või on toimumas midagi muud kahtlast.

3. Küsi julgelt aru selle kohta, kuidas mittetulundusühing annetuste summat jaotab

Kui sa annetad raha, siis on selge, et tahad, et sinu raha eest tehtaks midagi olulist, mitte ei kulutataks tühja-tähja peale, mida projekti haldaval ettevõttel vaja on. Professionaalide sõnul peaks mittetulundusühing kulutama vaid umbes veerandi sissetulevast rahast ettevõtte haldamisele ja selle projekti juhtimisele kuluvatele vajadustele. Pole aga sugugi ebatavaline kuulda, kuidas mõni heategevusorganisatsioon on hoopis kulutanud annetajate raha ebavajalikele asjadele või tõstnud juhatuse palka ebamõistlikul määral, et finantseerida luksuslikku elustiili.

Ära karda pärida järgi, kuidas organisatsioon raha kulutab. Lõppude lõpuks on tegemist ettevõttega, kellel on raamatupidamine ja iga-aastased majandusaruanded. Kui ettevõte ei ole kategooriliselt nõus infot andma või miski ettevõtte kulutustes ei tundu sinu jaoks vastuvõetav, on mõistlik valida mõni teine organisatsioon annetamiseks.

4. Vaata üle organisatsiooni juhatus

Nagu öeldakse, siis ettevõte on nii hea nagu selle juhid. Täpselt sama kehtib ka mittetulundusühingute puhul. Parimate heategevusprojektide ja -ühingute juhid on avatud ja ei peida end kulisside taha. Mis veelgi enam, MTÜ-de juhid suhtuvad oma ettevõtmisesse kirglikult ning usuvad ilmselgelt oma projekti puhtalt oma tõekspidamiste tõttu.

Kui ühingu juhiga on midagi mäda, ei saa ka oodata, et asjalood on paremad ettevõttesiseselt. Näiteks, kui soovid annetada ettevõttesse, mis tegeleb loomade õigustega ning üritab aktiivselt võidelda karusloomafarmide vastu, siis ei ole eriti usaldusväärne, kui ühingu eesotsas on inimene, kes on tuntud karusnahaarmastuse poolest. Taolistele faktoritele tasub kahtlemata mõelda.

Kuigi see võib tunduda ebareaalsena pöörata nii palju tähelepanu annetamisele ning teha nii palju uurimustööd, tagab selline väike taustauuring, et sinu raha läheb õigesse kohta. Ära karda küsida tulemuste kohta ning ära karda teha uurimustööd – see tagab, et sinu annetuse eest saab tõesti mõni abivajaja abi.

7 põhjust, miks tasuks regulaarselt annetada

Kuigi annetamise ja heategevuse põhimõte on aidata kedagi teist, võid üllatuda, kui kuuled, kuivõrd kasulik on annetamine ka sinu jaoks. Just nimelt – annetamine võib olla sulle lausa kasulikum! Alljärgnevalt toome välja 7 positiivset asja, mida võid nautida tänu heategevusele.

1. Annetamine pakub naudingut

Mitmed uuringud on jõudnud põnevale järeldusele: inimesed, kes annetavad, kogevad suuremat naudingut. Nimelt aktiveeruvad ajus naudingukeskused, seega on teaduslik tõestus faktile, et annetamine paneb tõesti sind paremini tundma.

2. Saad aidata teisi, kes seda vajavad

Rahulolutunne tekib ka puhtalt teadmisest, et sinu žest aitab kedagi, kellel on abi vaja. Miks mitte aidata teisi, kui sul on seda võimalik teha? Ajal, mil majanduslikud olud võivad olla keerulised, on selge, et on inimesi, kes vajavad hädasti abikätt. Pole teist viisi, kuidas kogeda niivõrd suurt rahulolutunnet.

3. Annetamine muudab su elu tähendusrikkamaks

Annetades või heategevusega  tegeledes võid oma elu rikastada igas mõttes. Lisaks sellele, et saad võimaluse kokku puutuda inimestega, kes soovivad samuti maailma paremaks muuta ja võivad sind sedasi inspireerida, võib sind motiveerida ja inspireerida ka puhtalt fakt, et sa teed midagi, mis muudab maailmas midagi paremuse poole.

See on eriti oluline siis, kui oled tundnud justkui seisaksid ühe koha peal paigal ning ei oska kuidagi edasi liikuda, olgu see isiklikus elus või tööelus. Annetamine või heategevusega tegelemine võib anda elule uue perspektiivi ja tähenduse.

4. Süvendad lahkust oma lastes

Kui su lapsed näevad, kuidas sa annetad või tegeled heategevusega, on palju tõenäolisem, et nad võivad ka täiskasvanuna ise olla lahkemad ning tegeleda annetamisega. Lapsevanemana tead väga hästi, kuidas lapsed järgivad vanema eeskuju, seega on annetamine suurepärane viis, kuidas lapsele näidata lahkust ja heldust ilma, et peaksid seda „õpetama“. Kaasa ka last heategevusprojektidesse ning näed, kuidas varsti soovib ta ise tegutseda annetamise kallal.

5. Motiveerid oma sõpru ja perekonda

Just nagu annetamine võib mõjutada sinu lapsi, võib see mõjutada positiivselt ka sinu lähedasi. Kui sinu sõbrad ja pere näevad, kuidas sa tegeled heategevusega ja teed annetusi, võivad nad ka ise leida motivatsiooni selleks.

Kui mõjutad omalt poolt juba mõnda sõpra, võivad nemadki mõjutada oma sõpru – nii tekib lumepalliefekt, tänu millele võivad nii mõnedki rasked mured saada lahendatud, sest rohkelt inimesi tegeleb annetamisega. Headuse ja lahkuse jagamine on alati hea ning annetamine on selle eesmärgi täitmiseks üks parimaid võimalusi.

6. Muutud lootusrikkamaks

Selleks, et midagi maailmas paremaks muuta või kellegi olukorda edendada, pole vaja annetada miljoneid. Kusjuures, vaid paari euro suurune annetus võib tähendada kellegi jaoks mõnes arenguriigis lausa nädala jagu toitu! Asjad, mis on meie jaoks igapäevased mugavused, ei ole seda teiste jaoks.

Kui aga annetad kas või natuke ja tunnetad, kuidas sinu tegevus on kellegi elujärge parandanud, annab see ka sulle endale lootust – tekib arusaam, et kõik ei ole sugugi lootusetu ning alati on kuskil häid inimesi, kes aitavad. Selline teadmine aitab sind olukordades, kus võib enda elus olla pisut raskem. Lootus ei sure mitte kunagi!

7. Parandad oma rahalist seisu

Siinkohal võid küll mõelda, kuidas on võimalik, et raha annetamine muudab su rahalist olukorda paremaks, kuid tegelikult võib see muuta sind tähelepanelikumaks oma rahalise olukorra suhtes. Kui mõistad, kuivõrd väärtuslik on kellegi teise jaoks näiteks 10 eurot ja kuidas see väike annetus võib kellegi elu paremaks muuta, mõistad, et pead ka oma rahaliste asjadega paremini toime tulema, tagamaks, et ei jää kunagi hätta.