Euroopa Liit

Õppematerjal koolidele

 • Kuidas Euroopa Liit alguse sai
 • Kronoloogia
 • Euroopa Liidu lepingud: Maastrichti leping ja Amsterdami leping
 • Juhtimine ja struktuur
 • Euroopa Liit haridusest
 • Euro – Euroopa ühisraha
 • Euroopa Liidu regionaalpoliitika
 • Põhivabadused. Tööjõu vaba liikumine
 • Kriitilisi seisukohti Euroopa Liidu küsimustes
 • Teised rahvusvahelised organisatsioonid
 • Euroopa Nõukogu (EN)
 • Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsioon (OSCE)
 • Lääne-Euroopa Liit (WEU)
 • Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO)
 • Infoallikad Euroopa Liidust
 • Tekstis kasutatud olulisemad rahvusvahelised organisatsioonid ja ühendused
 • Kasutatud kirjandus